Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

margolia
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarhubarbrr rhubarbrr
margolia
6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarwenan1 arwenan1

September 01 2017

margolia
2850 b58e
Reposted fromsimonsayer simonsayer viacheersbaby cheersbaby
margolia
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaNataly Nataly
margolia
O psychoterapii:
"To tak jakby człowiek całe swoje wnętrze miał poupychane chaotycznie do szuflad i w trakcie terapii trzeba wszystko z tych szuflad wyrzucić na środek pokoju, a potem powoli układać od nowa. "
Reposted fromxalchemic xalchemic viacheersbaby cheersbaby
margolia
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viakasias3112 kasias3112
margolia
Najważniejsze to znaleźć kogoś, kto Cię pokocha taką jaką naprawdę jesteś. Na wozie i pod wozem. Cudną i szpetną. Zadbaną i w łachmanach.
Z kimś takim warto zostać na całe życie.
— Juno
Reposted fromsorriso sorriso viakasias3112 kasias3112
margolia
margolia
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viakasias3112 kasias3112
margolia

"Chciałby nad poziomy człek, a tu ciągle niż.

Nie uciągnie pusty łeb, ciężkiej dupy wzwyż.”

August 21 2017

margolia
2568 7138
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheersbaby cheersbaby
margolia
5902 dc2a
margolia
4895 a0b6
Reposted fromfelicka felicka viaphilomath philomath
margolia
9296 f66f
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaphilomath philomath

August 17 2017

margolia
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja
margolia
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viacheersbaby cheersbaby
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viaphilomath philomath

August 04 2017

margolia
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl