Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

margolia
margolia
3839 2c0a 500
Reposted frommeem meem viagriseldis griseldis

February 16 2017

2549 51fc
Reposted frombloodymonk bloodymonk viakasias3112 kasias3112
margolia
margolia
5553 9697 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszalony-virus szalony-virus
margolia
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew viacheersbaby cheersbaby
margolia
margolia
4508 e8dd 500
Chyba czas o tym pamietac...
Reposted fromakward akward viakomplikacja komplikacja

June 24 2015

margolia
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
9898 1b19 500
Reposted fromchangecolour changecolour viakomplikacja komplikacja
margolia
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viakomplikacja komplikacja
margolia
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć""
Reposted frompensieve pensieve viakomplikacja komplikacja

June 19 2015

margolia
6483 848c
Reposted fromkarli2 karli2 viagriseldis griseldis
margolia
7563 69a8 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viagriseldis griseldis

June 18 2015

margolia
Jest czerwiec. A ja jestem jeszcze jak marcowe resztki śniegu..
— me
margolia
3208 3de4 500
true.
Reposted fromodulekkocurek odulekkocurek viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
Szczęście to radość z nowego dnia, bezchmurne niebo w południe i słowo "kocham" na dobranoc.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromtimetolove timetolove viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
1737 195f
Chciałabym kiedyś usłyszeć, jak moje dziecko mówi do mnie "mamo"
Reposted fromiamstrong iamstrong viaTrueHopeLove89 TrueHopeLove89
margolia
3563 bf3d 500
Reposted fromkjuik kjuik viacheersbaby cheersbaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl