Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

margolia
margolia
6293 3fab 500
tocozawsze
Reposted frompankamien pankamien viacheersbaby cheersbaby
margolia
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viacheersbaby cheersbaby
Reposted fromnokturnal nokturnal viaphilomath philomath
margolia
9119 ac11
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaphilomath philomath

March 24 2017

margolia
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaphilomath philomath

March 22 2017

5850 c268
Reposted fromdenofwoe denofwoe vianoooowak noooowak

March 21 2017

9659 60b8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
margolia

Zasada nr 1: Jeżeli kobieta kocha i jest kochana, nie odejdzie.

Zasada nr 2: Jeżeli kobieta kocha, ale nie czuje się kochana, to najpierw będzie o tym mówić.

Zasada nr 3: Jeżeli kobieta kocha, nie czuje się kochana i jest ignorowana, kiedy o tym mówi – ODCHODZI.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)
margolia
Jestem. O każdej porze. Kiedy mam dobry humor albo jestem zmęczona, wtedy kiedy boli mnie gardło i wtedy kiedy wieczorami płaczę. Jestem nawet wtedy kiedy nie mam ochoty z nikim gadać, bo mam wszystkiego dosyć. Dla Ciebie jestem zawsze.
4236 f626 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacheersbaby cheersbaby

March 19 2017

margolia
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viacheersbaby cheersbaby

March 17 2017

margolia
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viaRybciaaa Rybciaaa
2727 c479 500
Reposted fromerial erial viamiaki miaki
margolia
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamiaki miaki
margolia
9865 2c99 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
margolia
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viacheersbaby cheersbaby
margolia
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl