Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viadeadbody deadbody
margolia
4282 1902
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaxannabelle xannabelle
margolia
4993 8218 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaszpaqus szpaqus
margolia
Reposted fromFlau Flau viamargharett margharett

November 26 2017

9957 61d6 500
Reposted fromdivi divi viaphilomath philomath
margolia
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja
margolia

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viakomplikacja komplikacja
margolia
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viaicetea123 icetea123
margolia
Pewna osoba przedstawiła mi swoją własną definicję piekła. Brzmiała ona tak:" Ostatniego dnia na Ziemi,osoba, którą się stałaś spotyka osobę, którą mogłaś się stać."
— Demotywatory.pl
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaNataly Nataly
margolia
Kobieta jak nie ma jakiegoś zmartwienia, to znaczy że umarła.
— Katarzyna Grochola "Houston, mamy problem"
Reposted frommajkey majkey viaNataly Nataly

November 12 2017

margolia
margolia
4908 6cd2 500
Reposted fromryliceracc ryliceracc viareloveution reloveution
margolia
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viastarryeyed starryeyed
margolia
Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viapikkumyy pikkumyy
margolia
margolia
Snowdonia National Park, United Kingdom
margolia
0309 67ac
Reposted frombloodymary bloodymary viaataga ataga
margolia
margolia
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl