Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

margolia
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaphilomath philomath
margolia
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
margolia
Dobrze jest mieć Cię przy sobie wtedy kiedy jestem pomalowana, uczesana, ubrana w najlepszą sukienkę, ale też wtedy kiedy leżę obok Ciebie w dresie, kucyku i jem pizze a Ty w połowie filmu szepczesz mi do ucha, że jestem piękna. Dobrze jest żyć ze świadomością, że nieważne jak zły byłby nadchodzący dzień, zawsze gdy będzie dobiegał końca usłyszę Twój głos. Z Tobą nawet porażki nie bolą tak bardzo, z Tobą nie boję się być słaba
Reposted fromtruustme truustme viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
0506 ec09 500
Reposted fromgrobson grobson viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
0506 ec09 500
Reposted fromgrobson grobson viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viaZlaKobieta ZlaKobieta

July 05 2017

margolia
4241 2094
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheersbaby cheersbaby
margolia
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viacheersbaby cheersbaby
margolia
2611 9ac1
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacynamon cynamon
margolia
1651 2150 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacynamon cynamon
margolia
7275 615d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacynamon cynamon

June 08 2017

margolia
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viacynamon cynamon
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viacynamon cynamon
margolia
8493 ed1c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacynamon cynamon
margolia
3726 233b
Reposted fromspring-flow spring-flow viacynamon cynamon
margolia
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacheersbaby cheersbaby

May 26 2017

margolia
margolia
8782 3422
4360 c777 500

lhoyal:

feelgoodontheoutside:

feel good on the outside

x

Reposted fromtosiaa tosiaa viaDorin11 Dorin11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl