Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

margolia
2568 7138
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheersbaby cheersbaby
margolia
5902 dc2a
margolia
4895 a0b6
Reposted fromfelicka felicka viaphilomath philomath
margolia
9296 f66f
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaphilomath philomath

August 17 2017

margolia
6638 3c03 500
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja
margolia
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viacheersbaby cheersbaby
9532 89e3
Reposted fromplehtonic plehtonic viaphilomath philomath

August 04 2017

margolia
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka

July 11 2017

margolia
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaphilomath philomath
margolia
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
margolia
Dobrze jest mieć Cię przy sobie wtedy kiedy jestem pomalowana, uczesana, ubrana w najlepszą sukienkę, ale też wtedy kiedy leżę obok Ciebie w dresie, kucyku i jem pizze a Ty w połowie filmu szepczesz mi do ucha, że jestem piękna. Dobrze jest żyć ze świadomością, że nieważne jak zły byłby nadchodzący dzień, zawsze gdy będzie dobiegał końca usłyszę Twój głos. Z Tobą nawet porażki nie bolą tak bardzo, z Tobą nie boję się być słaba
Reposted fromtruustme truustme viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
0506 ec09 500
Reposted fromgrobson grobson viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
0506 ec09 500
Reposted fromgrobson grobson viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viaZlaKobieta ZlaKobieta
margolia
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
Reposted fromday11shadow day11shadow viaZlaKobieta ZlaKobieta

July 05 2017

margolia
4241 2094
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheersbaby cheersbaby
margolia
5633 7b0b 500
Reposted fromtfu tfu viacheersbaby cheersbaby
margolia
2611 9ac1
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viacynamon cynamon
margolia
1651 2150 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viacynamon cynamon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl